Mange av fremtidens utfordringer i omsorgssektoren kan løses ved å bruke ressursene vi har på nye måter.

For Kongsvinger kommune handler morgendagens omsorg om å tenke annerledes og smartere – sammen med brukerne. Med ny teknologi og andre løsninger kan mange klare seg bedre i hverdagen, til tross for sykdom og nedsatt funksjonsevne.

Ved å tenke annerledes og bedre vil vi gi pleietrengende et bedre og enklere liv. Sammen med brukere, pårørende, frivillige, ideelle organisasjoner, næringslivet, forskningsmiljøene og andre kommuner skal vi skape morgendagens omsorg.

Velferdsteknologi kan bidra til at flere kan bo lenger hjemme i trygge omgivelser. Vi vil utnytte muligheten teknologien gir oss. Løsninger som fallsensor, temperatursensor, døralarm, trygghetsalarm, komfyrvakt eller et nettbrett som minner deg på at du får besøk, bidrar til livskvalitet og trygghet i hjemmet. Teknologi kan aldri erstatte menneskelig omsorg, men den kan gi et bedre liv.

Hverdagsrehabilitering har fokus på å utvikle og gjenvinne funksjon og aktiviteter etter sykehusinnleggelse/sykdom.

I hverdagsrehabilitering blir helsearbeiderens oppgave å veilede og finne løsninger sammen med pasienten for at han skal klarer oppgaven helt eller delvis selv. Ved hverdagsrehabilitering brukes det mye tid i starten, mens tidsforbruket faller inntil bruker ideelt avslutter tjenesten. Vårt hovedmål er å styrke brukere i å mestre eget liv, slik at de oppnår større livskvalitet, samtidig med at forbruket av hjemmetjenester går ned.

Kongsvinger kommune satser både på velferdsteknologi og hverdagsrehabilitering. På denne siden gir vi deg videoeksempler og linker til viktig informasjon slik at du kan se hva dette er. Kanskje har du lyst å bidra med ideer eller innspill

Mer informasjon

  • - Pressemelding fra regjeringen 19. april 2013 om ”Velferdsteknologi i omsorgstjenestene inne 2020”
  • - Stortingsmelding 29 (2012-13) Morgendagens omsorg
  • - Vismas sider om velferdsteknologi finner du her
  • - Fagrapport om implementering av velferdsteknologi i de kommunale helse- og omsorgstjenestene 2013-2020 – utgitt av Helsedirektoratet
  • - Faktahefte fra Norsk Teknologi om velferdsteknologi
  • - Ny lovhjemmel som åpner for bruk av sporings- og lokaliseringsteknologi overfor brukere uten samtykkekompetanse. Ble enstemmig vedtatt i Stortinget 27. mai 2013
  • - Forprosjektrapport om velferdsteknologi fra Kongsvinger kommune
  • - Informasjonsfolder til brukere og pårørende som skal delta i kommunens pilotprosjekt høsten 2013

Har du innspill?

Har du ideer eller andre innspiller til hvordan morgendagens omsorg skal være? Vel da ønsker vi å høre fra deg!

Send ditt innspill